Redigera / Korrekturläsning


Word of Mouth erbjuder redigering och korrekturläsning. Professionella kommunikationer är ett måste på dagens globala marknadsplats. Vi ser till att dina texter framstår som om de ursprungligen skrivits av en person med engelska som modersmål. Vi redigerar och korrekturläser många olika sorters texter för våra klienter, bland annat presentationer, rapporter och policydokument. Vi kan även erbjuda redigeringstjänster inom andra språkkombinationer genom vårt stora nätverk av erfarna språkkonsulter.