Klienter


Våra klienter är aktiva inom ett stort antal branscher och sektorer. Vi levererar våra tjänster till ledande nordiska banker, fastighetsbolag och många av Sveriges mest prestigefulla och innovativa företag.

Vi hjälper klienter inom följande branscher och sektorer:

 • Finansbranschen
 • Juristbranschen
 • Försäkringsbranschen
 • Fastighetsbranschen
 • Ingenjörsfirmor
 • Fordonsindustrin
 • Detaljhandeln
 • Teknikbranschen
 • Energisektorn
 • Transportsektorn
 • Hälsovårdssektorn
 • Mediebranschen
 • Telekombranschen