Översättning


Word of Mouth översätter allmänna affärstexter liksom finansiella och juridiska handlingar. Vi erbjuder även tekniska och auktoriserade översättningar. Vi täcker ett stort antal olika branscher och sektorer: Vi kan även erbjuda översättningstjänster inom andra språkkombinationer genom vårt stora nätverk av erfarna översättare.

Den översatta texten skall vara så bra att den uppfattas som om den skrivits direkt på engelska. Vårt mål är att leverera högkvalitativa tjänster och bygga långsiktiga affärsrelationer med våra klienter.

Exempel på uppdrag som anförtrotts oss:

 • Årsredovisningar
 • Delårsrapporter
 • Prospekt och informationsbroschyrer
 • Kontrakt och andra juridiska handlingar
 • Pressmeddelanden
 • Hemsidor
 • Policyer
 • Nyhetsbrev och tidskrifter
 • Tal
 • Tidningsartiklar
 • Hållbarhets- och CSR-rapporter
 • Bolagsstyrningsrapporter
 • Mötesprotokoll
 • Presentationer