Hem


Word of Mouth Communications grundades 2003 av David Murphy.

Vår mission är att erbjuda högkvalitativa översättnings- och kommunikationstjänster mellan svenska och engelska. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar. Vi säkerställer kvaliteten hos våra tjänster genom engagemang, noggrannhet, tillgänglighet, respekt för deadlines och dialog med våra kunder.

Professionella kommunikationer är ett måste på dagens globala marknadsplats. Vi kan hjälpa dig att framföra ditt budskap på rätt sätt. Den översatta texten skall alltid vara så bra att den uppfattas som om den skrivits direkt på engelska.

Vårt mål är att bygga långsiktiga affärsförhållanden och utveckla en djup förståelse för våra kunders verksamheter. På så sätt kan vi löpande leverera översättningar och kommunikationstjänster av hög kvalitet till våra kunder.

Som man kan förstå när man hör vårt namn, Word of Mouth Communications, får vi ofta nya kunder genom att de hört talas om oss – många av våra nöjda kunder rekommenderar våra tjänster till vänner och kollegor på andra företag.

Vi översätter kommunikationer från svenska till engelska för många svenska börsnoterade bolag och täcker ett brett spektrum av branscher och sektorer. Bland våra klienter finner man ledande nordiska banker, fastighetsbolag och många av Sveriges mest prestigefulla och innovativa företag.

Vi översätter bland annat årsredovisningar, delårsrapporter, pressmeddelanden, prospekt och informationsbroschyrer, tidningsartiklar, nyhetsbrev från företag, riktlinjer och hemsidor.

Alla uppdrag som anförtros oss hanteras med yttersta konfidentialitet.

Förutom översättningar från svenska till engelska kan vi hjälpa dig med översättningar från engelska till svenska. Vi kan även erbjuda dig andra språkkombinationer genom vårt nätverk av erfarna översättare.

Word of Mouth erbjuder även redigering och korrekturläsning för att höja kvaliteten på dina texter.